eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2229

NGC 2229
Objekt NGC 2229 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2229 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.4'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h21m23.8s; Dec= -64°57'24"
rödförskjutning (z): 0.028116
Avståndet från solen till NGC 2229: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 118.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2229 : PGC 18867, ESO 87-8, AM 0621-645, DRCG 50-55

Närliggande objekt: NGC 2227, NGC 2228, NGC 2230, NGC 2231

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.