eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2230

NGC 2230
Objekt NGC 2230 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2230 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.9'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h21m27.9s; Dec= -64°59'34"
rödförskjutning (z): 0.026932
Avståndet från solen till NGC 2230: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2230 : PGC 18873, ESO 87-9, AM 0621-645, DRCG 50-42

Närliggande objekt: NGC 2228, NGC 2229, NGC 2231, NGC 2232

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.