eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2231

NGC 2231
Obiekt NGC 2231 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2231 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.00'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=13.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h20m43s; Dec= -67°31'7"
Inne nazwy obiektów NGC 2231 : ESO 87-SC6, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2229, NGC 2230, NGC 2232, NGC 2233

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.