eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2232

NGC 2232
Obiekt NGC 2232 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2232 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: IV3p -
Wymiary kątowe: 45.00'
Wielkość gwiazd: V=4.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h27m15s; Dec= -4°45'30"
Inne nazwy obiektów NGC 2232 : OCL 545

Sąsiadujące obiekty: NGC 2230, NGC 2231, NGC 2233, NGC 2234

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.