eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2232

NGC 2232
objekt NGC 2232 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2232 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: IV3p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 45.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=4.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t27m15s; Dec= -4°45'30"
Andre objektnavn NGC 2232 : OCL 545

Naboobjekter: NGC 2230, NGC 2231, NGC 2233, NGC 2234

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.