eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2232

NGC 2232
Voorwerp NGC 2232 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2232 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: IV3p -
De hoekige afmetingen: 45.00'
omvang: V=4.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h27m15s; Dec= -4°45'30"
Andere namen van het object NGC 2232 : OCL 545

Objecten in de buurt: NGC 2230, NGC 2231, NGC 2233, NGC 2234

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.