eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2232

NGC 2232
Objekt NGC 2232 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2232 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: IV3p -
Úhlové rozměry: 45.00'
velikosti: V=4.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h27m15s; Dec= -4°45'30"
Jiné názvy objektu NGC 2232 : OCL 545

Nedaleko objekty: NGC 2230, NGC 2231, NGC 2233, NGC 2234

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.