eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2254

NGC 2254
Voorwerp NGC 2254 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2254 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: I2p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=9.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h35m46.6s; Dec= 7°40'15"
Andere namen van het object NGC 2254 : OCL 500

Objecten in de buurt: NGC 2252, NGC 2253, NGC 2255, NGC 2256

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.