eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2253

NGC 2253
Voorwerp NGC 2253 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2253 - groep sterren in het sterrenbeeld Camelopardalis
Type: *Grp -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h42m32s; Dec= 66°24'0"

Objecten in de buurt: NGC 2251, NGC 2252, NGC 2254, NGC 2255

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.