eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2251

NGC 2251
Voorwerp NGC 2251 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2251 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 10.00'
omvang: V=7.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h34m38.4s; Dec= 8°21'59"
Andere namen van het object NGC 2251 : OCL 499

Objecten in de buurt: NGC 2249, NGC 2250, NGC 2252, NGC 2253

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.