eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2251

NGC 2251
Objekt NGC 2251 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2251 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 10.00'
magnitud: V=7.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h34m38.4s; Dec= 8°21'59"
Övriga namn på objektet NGC 2251 : OCL 499

Närliggande objekt: NGC 2249, NGC 2250, NGC 2252, NGC 2253

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.