eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2250

NGC 2250
Objekt NGC 2250 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2250 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: IV2p -
Vinkeldimensionerna: 10.00'
magnitud: V=8.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h33m49.8s; Dec= -5°5'4"
Övriga namn på objektet NGC 2250 : OCL 547, *Grp ?

Närliggande objekt: NGC 2248, NGC 2249, NGC 2251, NGC 2252

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.