eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2250

NGC 2250
objekt NGC 2250 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2250 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 10.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t33m49.8s; Dec= -5°5'4"
Andre objektnavn NGC 2250 : OCL 547, *Grp ?

Naboobjekter: NGC 2248, NGC 2249, NGC 2251, NGC 2252

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.