eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2249

NGC 2249
objekt NGC 2249 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2249 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t25m49.6s; Dec= -68°55'11"
Andre objektnavn NGC 2249 : ESO 57-SC82, in LMC

Naboobjekter: NGC 2247, NGC 2248, NGC 2250, NGC 2251

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.