eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2249

NGC 2249
Obiekt NGC 2249 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2249 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Wielkość gwiazd: V=12.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h25m49.6s; Dec= -68°55'11"
Inne nazwy obiektów NGC 2249 : ESO 57-SC82, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2247, NGC 2248, NGC 2250, NGC 2251

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.