eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2248

NGC 2248
Obiekt NGC 2248 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2248 - grupa gwiazd w konstelacji Bliźnięta
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h34m35.3s; Dec= 26°18'21"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2246, NGC 2247, NGC 2249, NGC 2250

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.