eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2248

NGC 2248
Objekt NGC 2248 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2248 - grupp av stjärnor i stjärnbild Geminorum
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h34m35.3s; Dec= 26°18'21"

Närliggande objekt: NGC 2246, NGC 2247, NGC 2249, NGC 2250

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.