eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2249

NGC 2249
Objekt NGC 2249 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2249 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
magnitud: V=12.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h25m49.6s; Dec= -68°55'11"
Övriga namn på objektet NGC 2249 : ESO 57-SC82, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2247, NGC 2248, NGC 2250, NGC 2251

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.