eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2250

NGC 2250
Obiekt NGC 2250 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2250 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: IV2p -
Wymiary kątowe: 10.00'
Wielkość gwiazd: V=8.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h33m49.8s; Dec= -5°5'4"
Inne nazwy obiektów NGC 2250 : OCL 547, *Grp ?

Sąsiadujące obiekty: NGC 2248, NGC 2249, NGC 2251, NGC 2252

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.