eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2250

NGC 2250
Objekt NGC 2250 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2250 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: IV2p -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=8.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h33m49.8s; Dec= -5°5'4"
Iné mená objektu NGC 2250 : OCL 547, *Grp ?

Blízke objekty: NGC 2248, NGC 2249, NGC 2251, NGC 2252

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.