eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2250

NGC 2250
Voorwerp NGC 2250 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2250 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: IV2p -
De hoekige afmetingen: 10.00'
omvang: V=8.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h33m49.8s; Dec= -5°5'4"
Andere namen van het object NGC 2250 : OCL 547, *Grp ?

Objecten in de buurt: NGC 2248, NGC 2249, NGC 2251, NGC 2252

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.