eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2252

NGC 2252
Voorwerp NGC 2252 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2252 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: IV2p -
De hoekige afmetingen: 18.00'
omvang: B=7.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h34m19.8s; Dec= 5°19'22"
Andere namen van het object NGC 2252 : OCL 514

Objecten in de buurt: NGC 2250, NGC 2251, NGC 2253, NGC 2254

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.