eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2252

NGC 2252
objekt NGC 2252 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2252 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 18.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=7.7m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t34m19.8s; Dec= 5°19'22"
Andre objektnavn NGC 2252 : OCL 514

Naboobjekter: NGC 2250, NGC 2251, NGC 2253, NGC 2254

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.