eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2252

NGC 2252
Objekt NGC 2252 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2252 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: IV2p -
Vinkeldimensionerna: 18.00'
magnitud: B=7.7m
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h34m19.8s; Dec= 5°19'22"
Övriga namn på objektet NGC 2252 : OCL 514

Närliggande objekt: NGC 2250, NGC 2251, NGC 2253, NGC 2254

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.