eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2251

NGC 2251
objekt NGC 2251 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2251 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: III2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 10.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t34m38.4s; Dec= 8°21'59"
Andre objektnavn NGC 2251 : OCL 499

Naboobjekter: NGC 2249, NGC 2250, NGC 2252, NGC 2253

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.