eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2299

NGC 2299
Objekt NGC 2299 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2299 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 2.50'
velikosti: V=8.9m; B=9.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h51m56.6s; Dec= -7°5'4"
Jiné názvy objektu NGC 2299 : NGC 2302, OCL 554

Nedaleko objekty: NGC 2297, NGC 2298, NGC 2300, NGC 2301

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.