eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2299

NGC 2299
Obiekt NGC 2299 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2299 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 2.50'
Wielkość gwiazd: V=8.9m; B=9.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h51m56.6s; Dec= -7°5'4"
Inne nazwy obiektów NGC 2299 : NGC 2302, OCL 554

Sąsiadujące obiekty: NGC 2297, NGC 2298, NGC 2300, NGC 2301

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.