eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2299

NGC 2299
Voorwerp NGC 2299 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2299 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 2.50'
omvang: V=8.9m; B=9.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h51m56.6s; Dec= -7°5'4"
Andere namen van het object NGC 2299 : NGC 2302, OCL 554

Objecten in de buurt: NGC 2297, NGC 2298, NGC 2300, NGC 2301

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.