eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2319

NGC 2319
Voorwerp NGC 2319 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2319 - groep sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 16.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h0m32.2s; Dec= 3°2'34"

Objecten in de buurt: NGC 2317, NGC 2318, NGC 2320, NGC 2321

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.