eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2319

NGC 2319
Obiekt NGC 2319 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2319 - grupa gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: *Grp -
Wymiary kątowe: 16.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h0m32.2s; Dec= 3°2'34"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2317, NGC 2318, NGC 2320, NGC 2321

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.