eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2319

NGC 2319
Objekt NGC 2319 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2319 - grupp av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 16.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h0m32.2s; Dec= 3°2'34"

Närliggande objekt: NGC 2317, NGC 2318, NGC 2320, NGC 2321

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.