eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2360

NGC 2360
Objekt NGC 2360 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2360 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Canis Majoris
Typ: II2m -
Úhlové rozměry: 14.00'
velikosti: V=7.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h17m43.1s; Dec= -15°38'29"
Jiné názvy objektu NGC 2360 : OCL 589

Nedaleko objekty: NGC 2358, NGC 2359, NGC 2361, NGC 2362

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.