eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2360

NGC 2360
objekt NGC 2360 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2360 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Canis Majoris
Typen: II2m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 14.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t17m43.1s; Dec= -15°38'29"
Andre objektnavn NGC 2360 : OCL 589

Naboobjekter: NGC 2358, NGC 2359, NGC 2361, NGC 2362

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.