eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2359

NGC 2359
Objekt NGC 2359 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2359 - mlhovina v souhvězdí Canis Majoris
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 9.00'x6.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h18m30s; Dec= -13°13'30"
Jiné názvy objektu NGC 2359 : LBN 1041

Nedaleko objekty: NGC 2357, NGC 2358, NGC 2360, NGC 2361

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.