eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2364

NGC 2364
objekt NGC 2364 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2364 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t20m46.4s; Dec= -7°32'58"

Naboobjekter: NGC 2362, NGC 2363, NGC 2365, NGC 2366

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.