eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2364

NGC 2364
Obiekt NGC 2364 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2364 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: OCL -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h20m46.4s; Dec= -7°32'58"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2362, NGC 2363, NGC 2365, NGC 2366

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.