eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2364

NGC 2364
Objekt NGC 2364 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2364 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: OCL -
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h20m46.4s; Dec= -7°32'58"

Närliggande objekt: NGC 2362, NGC 2363, NGC 2365, NGC 2366

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.