eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2370

NGC 2370
Objekt NGC 2370 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2370 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h25m1.5s; Dec= 23°47'1"
RedShift (z): 0.018346
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2370: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2370 : PGC 20955, UGC 3835, MCG 4-18-15, CGCG 117-36, IRAS 07220+2352

Blízke objekty: NGC 2369, NGC 2369A, NGC 2371, NGC 2372

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.