eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2372

NGC 2372
Objekt NGC 2372 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2372 - planetární mlhovina v souhvězdí Geminorum
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 1.03'
velikosti: V=11.2m; B=13.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h25m33.9s; Dec= 29°29'18"
Jiné názvy objektu NGC 2372 : NGC 2371, PK 189+19.1, CS=15.5, part of one PN

Nedaleko objekty: NGC 2370, NGC 2371, NGC 2373, NGC 2374

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.