eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2372

NGC 2372
Objekt NGC 2372 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2372 - planetarisk nebula i stjärnbild Geminorum
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.03'
magnitud: V=11.2m; B=13.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h25m33.9s; Dec= 29°29'18"
Övriga namn på objektet NGC 2372 : NGC 2371, PK 189+19.1, CS=15.5, part of one PN

Närliggande objekt: NGC 2370, NGC 2371, NGC 2373, NGC 2374

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.