eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2388

NGC 2388
Objekt NGC 2388 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2388 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h28m53.5s; Dec= 33°49'8"
RedShift (z): 0.013790
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2388: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2388 : PGC 21099, UGC 3870, MCG 6-17-10, CGCG 177-22, IRAS 07256+3355

Blízke objekty: NGC 2386, NGC 2387, NGC 2389, NGC 2390

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.