eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2389

NGC 2389
Objekt NGC 2389 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2389 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.4'
veľkosť: V=12.9m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h29m4.8s; Dec= 33°51'39"
RedShift (z): 0.013199
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2389: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2389 : PGC 21109, UGC 3872, MCG 6-17-11, CGCG 177-24, KUG 0725+339

Blízke objekty: NGC 2387, NGC 2388, NGC 2390, NGC 2391

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.