eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2422

NGC 2422
Objekt NGC 2422 ligger precis i mitten av bilden.

M47, NGC2422 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Puppis
Typ: III2m -
Vinkeldimensionerna: 25.00'
magnitud: V=4.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h36m35s; Dec= -14°28'47"
Avståndet från solen till NGC 2422: 1.6 tusen ljusår;
Övriga namn på objektet NGC 2422 : M 47, NGC 2478, OCL 596

Närliggande objekt: NGC 2420, NGC 2421, NGC 2423, NGC 2424

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.