eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2422

NGC 2422
Obiekt NGC 2422 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

M47, NGC2422 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: III2m -
Wymiary kątowe: 25.00'
Wielkość gwiazd: V=4.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h36m35s; Dec= -14°28'47"
Odległość od Słońca do NGC 2422: 1.6 tysiąc lat świetlnych;
Inne nazwy obiektów NGC 2422 : M 47, NGC 2478, OCL 596

Sąsiadujące obiekty: NGC 2420, NGC 2421, NGC 2423, NGC 2424

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.