eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2519

NGC 2519
Objekt NGC 2519 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2519 - enda stjärna i stjärnbild Lyncis
Typ: * -
magnitud: B=14.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h7m58.8s; Dec= 51°7'44"

Närliggande objekt: NGC 2517, NGC 2518, NGC 2520, NGC 2521

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.