eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2519

NGC 2519
Obiekt NGC 2519 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2519 - jedna gwiazda w konstelacji Ryś
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h7m58.8s; Dec= 51°7'44"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2517, NGC 2518, NGC 2520, NGC 2521

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.