eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2537A

NGC 2537A
Objekt NGC 2537A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2537A - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=15.4m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h13m41.1s; Dec= 45°59'36"
rödförskjutning (z): 0.039976
Avståndet från solen till NGC 2537A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 168.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2537A : PGC 23057, MCG 8-15-51

Närliggande objekt: NGC 2536, NGC 2537, NGC 2538, NGC 2539

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.