eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2537A

NGC 2537A
objekt NGC 2537A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2537A - galakse i stjernebildet Lyncis
Typen: SBc - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.4m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t13m41.1s; Dec= 45°59'36"
Rødforskyvning (z): 0.039976
Avstand fra solen til NGC 2537A: basert på redshiftverdien (z) - 168.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2537A : PGC 23057, MCG 8-15-51

Naboobjekter: NGC 2536, NGC 2537, NGC 2538, NGC 2539

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.