eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2539

NGC 2539
objekt NGC 2539 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2539 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: II1m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 15.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t10m36.9s; Dec= -12°49'14"
Andre objektnavn NGC 2539 : OCL 611

Naboobjekter: NGC 2537A, NGC 2538, NGC 2540, NGC 2541

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.