eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2539

NGC 2539
Objekt NGC 2539 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2539 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Puppis
Typ: II1m -
Úhlové rozměry: 15.00'
velikosti: V=6.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h10m36.9s; Dec= -12°49'14"
Jiné názvy objektu NGC 2539 : OCL 611

Nedaleko objekty: NGC 2537A, NGC 2538, NGC 2540, NGC 2541

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.